Les 2 – Wat ga jij straks doen?

Hoofdstuk 1 Ik zal me even voorstellen

全課學習目標:

 1. Gedetailleerde informatie over jezelf geven
 2. Feitelijke informatie vragen
 3. Met gevoel reageren als iemand iets vertelt
 4. De belangrijkste informatie uit biografische teksten begrijpen
 5. Een gedetailleerde tekst over het leven van iemand produceren

語言點:

 1. herhaling woordvolgorde: hoofdzin, vraagzin, bijzin
 2. herhaling verbumtijden: presens, perfectum, imperfectum

Hoofdstuk 2 Wat ga jij straks doen?

全課學習目標:

 1. Over plannen voor de komende tijd vertellen
 2. Over je plannen en dromen voor de toekomst schrijven en vertellen
 3. Over je goede voornemens schrijven en vertellen
 4. Over de uitvoering van je goede voornemens schrijven en vertellen

語言點:

 1. herhaling om te + 原型動詞
 2. herhaling gaan + 原型動詞
 3. herhaling woordvolgorde: inversie

本次上課大綱:

 1. (blz. 13, opdr. 6) 語法複習 6:Presens, perfectum en imperfectum
 2. (blz. 14, opdr. 7) 語法複習和聽力練習 7:歌曲 Papa
  Papa – Stef Bos op Youtube
 3. (blz. 15, opdr. 8) 時態和口語練習:Wat doe je? Wat heb je gedaan? Wat deed je?
 4. (blz. 17, opdr. 10) 閱讀練習 10:Biografie.
 5. (blz. 20, hd. 2, opdr. 1) 閱讀練習 1:Straks ga ik …

回家作業:

第一課中文生詞表請按此下載
第一課課本解答請按此下載
 1. (blz. 14, opdr. 7) 聽力和荷語歌唱練習 7:歌曲 Papa。
  再聽一次歌曲 Papa – Stef Bos op Youtube,跟著唱一次。
 2. (blz. 16, opdr. 9) Grammatica en spreken – Je kunt me alles vragen.
  請到課堂筆記上做這份作業。
 3. (blz. 17, opdr. 11) Schrijven en spreken – Dit ben ik.
  寫一份 150 字以內的自傳,寫完後將你的作業貼在你的專屬文件上。
 4. 請同學想想下面句子怎麼用荷語表達。
  Let op: 請不要中翻荷。想想我們做的練習,想想我們的上課內容來表達。
  做完後,可以看一下參考答案。如果有問題的話,可以上課提問。
中文參考動詞
我把你和其他人搞錯了。verwarren
他時常談及你。het hebben over
我曾經做過導遊。 
我停止工作了。stoppen met
我曾經工作過勞。 
那件事不再讓我熱衷其中。bevallen
我覺得我又重新成為一個知足常樂的人。zich voelen
他嫉妒你。 
他像我一樣喜歡旅行。net als…
我們工作很忙。het druk hebben
這工作我感覺挺有趣的。lijken
你真的很幸運。 
由於你的努力,事情辦成了。dankzij
我們在市場上推出了一個產品。op de markt brengen
那件事吸引了我的關注。de aandacht trekken
我非常感謝這個機會。dankbaar
我們會很想念你的。 

Veel succes!