Les 1 – Ik zal me even voorstellen

Hoofdstuk 1 Ik zal me even voorstellen

全課學習目標:

 1. Gedetailleerde informatie over jezelf geven
 2. Feitelijke informatie vragen
 3. Met gevoel reageren als iemand iets vertelt
 4. De belangrijkste informatie uit biografische teksten begrijpen
 5. Een gedetailleerde tekst over het leven van iemand produceren

語言點:

 1. herhaling woordvolgorde: hoofdzin, vraagzin, bijzin
 2. herhaling verbumtijden: presens, perfectum, imperfectum

本次上課大綱:

 1. (blz. 10, opdr. 1) 會話練習 1 – Kennismaken
 2. (blz. 10, opdr. 2) 聽力練習 2 – Twee gesprekken
 3. (blz. 13, opdr. 5) 聽力和詞彙練習 5 – Echt waar?

回家作業:

第一課中文生詞表請按此下載
第一課課本解答請按此下載
 1. (blz. 10, opdr. 2d) 完成練習 2d:再聽一次對話,判斷對錯。
 2. (blz. 11, opdr. 3) 完成詞彙練習 3:Praten over jezelf of een ander.
  這個練習一共有 a、b、c 和 d 四個練習,練習 3a 和 3b 是詞彙練習,練習 3c 和 3d 是發音、重音練習。每個練習都很重要,做完如果有問題的話,可以下次上課提問。
 3. (blz. 11, opdr. 4) 完成詞彙練習 4:Synoniemen (同義詞)。
 4. (blz. 12, opdr. 5c + 5d) 完成聽力和跟讀練習 5c 和 5d。
  練習 5d 是跟讀練習,請注意句子的語調,大聲跟著朗讀。

  Veel succes!